CalcTape

CalcTape

CalcTape là một nhà cách mạng loại túi máy tính
Người dùng đánh giá
4.2  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.9
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 4 giải thưởng
CalcTape là một nhà cách mạng loại túi máy tính. Với CalcTape, cũng nhiều tính ở lại, rõ ràng là nguyên tắc. CalcTape làm học quá trình hiển thị - anh có thể tạo ra trung cấp kết quả và subsequently đúng hay thay đổi tất cả những con số, và các hoạt động.
CalcTape cũng sẵn sàng vì iPhone và Android Smartphone.
CalcTape là freeware cho riêng dùng.
Vì quảng cáo dùng với nhiều ích hơn chức năng làm ơn mua CalcTape dân chuyên nghiệp.
Thông tin được cập nhật vào: